CooperAcció

Logo de l'entitat CooperAcció

Missió

Volem contribuir a l’empoderament de les dones i al ple exercici dels seus drets, promovent l’organització de dones, lesbianes i trans en relació amb les demandes feministes des d’una visió internacionalista.

Construïm aliances amb organitzacions feministes, defensores de drets humans, de lesbianes i trans per promoure polítiques, pràctiques i valors que facin avançar l’agenda feminista i generin nous paradigmes polítics i econòmics més justos, equitatius i democràtics.

  • #Feminisme
  • #Cooperació
  • #DretsHumans
  • #EPEF

Activitats principals

  • Escola Popular d’Economia Feminista.

  • Màster en Igualtat i Equitat, a la Universitat de Vic.

  • Projectes de solidaritat internacional amb organitzacions feministes d’El Salvador, Colòmbia i Mali, especialment.

  • Projectes de recerca feminista sobre cadenes globals de cures, economia feminista, metodologies feministes per a l’anàlisi de casos d’empreses i violacions de drets humans de les dones, etc.

Stand de l'entitat a una fira Reunió de treball amb dones africanes Manifestació feminista Activitat de l'Escola popular d'economia feminista Grup de dones africanes Grup de dones africanes treballant a una taula Conferència Grup de dones posant per la foto Assemblea Noies amb pancarta de l'Escola popular d'economia feminista